Organisatie Media

AVG (Privacystatement)

 

Conform de nieuwe regels van de Autoriteit persoonsgegevens doet vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn intrede en is het van belang dat ook Artieste/presentatrice (organisator) Toutdekat, gevestigd in Maastricht op Heerderbroek 102, postcode 6227 DB met Kamer van koophandelinschrijving en btw-nummer, inzage geeft in het gebruik van gegevens, foto’s en ander materiaal,die door Toutdekat gemaakt en verzameld worden.

Doel:

Toutdekat  heeft gegevens nodig om een overeenkomst te kunnen uitvoeren. Het betreft o.a. adresgegevens om een contract, faktuur of cd te kunnen toesturen, een telefoonnummer om de boeking door te spreken of om een factuuradres om factuur te betalen.. Deze gegevens mag Toutdekat alleen gebruiken voor dit doel. Om bijvoorbeeld een zakeijke nieuwsbrief te sturen, is expliciete toestemming nodig. Toutdekat verzamelt geen andere datagegevens dan puur contractmatig.

Daarnaast verzamelt Toutdekat beeld en videomateriaal voor informatieve en commerciële doeleinden (website, sociale media, videoclip, cdhoes etc.). Dit materiaal is zelfgemaakt of verkregen van de rechtmatige eigenaar om dit te gebruiken. Materiaal wordt alleen gedeeld met ontwerpbureau inzake opmaak website en vergelijkbaar.

Ontvangst Persoonsgegevens derde personen:


Persoonsgegevens worden niet zonder reden verstrekt aan derden. Indien iemand in contact wil komen met een persoon zal dit in overleg gaan met betreffende persoon.

Gegevens worden alleen doorgestuurd naar boekingskantoor inzake het maken van contracten en fakturen voor een gezamenlijke overeenkomst. Daarnaast wordt alle informatie rondom fiscale, juridische zaken gedeeld met de boekhouder inzake aangifte belasting. De gegevens worden dan ook bewaard zolang termijn van overheid geldt.

Beeldmateriaal wordt alleen gedeeld met ontwerpbureau inzake opbouw website/marketing. Gegevens worden alleen bewaard totdat ze verwerkt zijn.

 

Recht op inzage en klachten


Indien personen zichzelf herkennen op beeld of fotomateriaal gedeeld via Toutdekat en met gegronde bezwaren kunnen aantonen dat hierdoor hun privacy aangetast wordt dan kunnen zij via henzkatja@gmail.com hun bezwaar kenbaar maken. Alleen als dit bezwaar gegrond is zal Toutdekat de betreffende foto/beeld verwijderen.

Indien een persoon bezwaar heeft inzake persoonsgegevens in de vorm van mailadressen, zakenadres, woonadres en andere informatie dan zal Toutdekat deze ook verwijderen, mits er een gegrond bezwaar is en geen sprake van een contract of faktuur (overeenkomst).

Indien informatie betreffend personen niet juist is en het anders geformuleerd dient te worden dan kan een rectificatie aangevraagd worden via henzkatja@gmail.com. Er zal dan een aanpassing plaatsvinden na hercontrole van deze gegevens.

Mochten er toch nog klachten zijn inzake persoonsgegeven dan kan dat via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

AVG voorwaarden April 2018.

Katja Henz, Toutdekat